Dreptul comunicării

Dreptul comunicării, informației și propriei imagini este o ramură în care desfășurăm o activitate de pionierat în România.
Serviciile noastre au ca obiect raporturile juridice născute din:
  • în materia dreptului comunicării:
– obligația de informare în sarcina autorităților publice;
– obligația de informare în sarcina întreprinderilor economice;
– liberul acces la informațiile de interes public și reutilizarea informațiilor din
instituțiile publice;
– protecția datelor cu caracter personal;
– secretul de stat și secretul de serviciu.
  • în materia dreptului informației:
– presa scrisă;
– presa vorbită;
– presa televizată;
– noile tehnologii;
– publicitatea;
– libertatea de exprimare în public;
– cartea, teatrul, cinematografia;
– campaniile electorale;
– comunicarea de întreprindere
  • dreptul la imagine și la reputație
– dreptul la propria identitate și la propria imagine;
– dreptul la onoare, demnitate, reputație