Dreptul transporturilor

Consultanță și asistență juridică în ramura transporturilor

Societatea noastra are o vastă experiență în domeniul dreptului transporturior, în special a transportului rutier de mărfuri și persoane.

Contractul de transport și contractul de expediție, regimul circulației pe drumurile publice, regimul organizării și efectuării transporturilor rutiere de mărfuri și persoane pe teritoriul României, precum și activitățile conexe acestora, formarea profesională în transporturi rutiere, asigurările, regimul de muncă specific reprezintă materii juridice în care probăm o experiență deosebită.

Operatorii de transport rutier au de înfruntat, de cele mai multe ori, obstacolele birocratice și abuzurile organelor de specialitate ale administrației publice sau altor organizații cu atribuții în domeniu. Stăm la dispoziția clienților noștri cu soluții pentru combaterea acestui fenomen care le afectează activitatea.

De asemenea, oferim asistență juridică în transportul internațional de mărfuri, fiind, în acest sens, în contact cu profesioniști din alte țări.

Reprezentăm operatorii de transport rutier în litigiile deduse spre soluționare instanțelor judecătorești sau celor arbitrale, fără a omite posibilitatea de a le soluționa amiabil.

Prestatorii de servicii conexe/anexe transporturilor rutiere găsesc la noi rezolvarea problemelor cele mai complexe.

Suntem, de asemenea, inițiați în problematica juridică a transportului maritim, fluvial, aerian și feroviar, a transportului cu palete sau containerizat, a transportului multimodal, a terminalelor de transport sau a transportului prin conducte.

Oferim operatorilor de transport în aceste domenii consultanță și asistență întemeiate pe cele mai noi dezvoltări teoretice și practice la noi și în lume și pe colaborarea cu cele mai înalte organisme științifice.

S-a afirmat în ultima vreme o nouă ramură de drept pe care o putem denumi fără să greșim dreptul logistic. Operatorii de logistică sunt numeroși și aportul lor la dezvoltarea schimburilor economice și a circuitului civil nu este îndeajuns subliniată. Gama largă de servicii pe care operatorii de logistică le prestează întâlnește tot atâtea probleme a căror rezolvare se găsește la intersecția mai multor ramuri de drept. Garantăm operatorilor de logistică o abordare profesionistă și multidisciplinară a provocărilor de ordin legal cu care se confruntă.