Dreptul achizițiilor publice

Frame LeftServiciile noastre în materia achizițiilor publice

Citește mai mult

Dreptul comunicării

Frame RightDreptul comunicării, informației și propriei imagini este o ramură în care desfășurăm o activitate de pionierat în România.

Citește mai mult

Consultanță și asistență juridică în materia transporturilor

Frame LeftContractul de transport și contractul de expediție, regimul circulației pe drumurile publice, regimul organizării și efectuării transporturilor rutiere de mărfuri și persoane pe teritoriul României, precum și activitățile conexe acestora, formarea profesională în transporturi rutiere, asigurările, regimul de muncă specific reprezintă materii juridice în care probăm o experiență deosebită.

Citește mai mult

Materia garanțiilor

Frame RightSocietatea noastră oferă soluții juridice în materiile garanțiilor personale (fidejusiunea, garanțiile autonome), ipotecilor imobiliare, ipotecilor mobiliare, gajului, privilegiilor, dreptului de retenție, garanțiilor consumatorilor, garanțiilor de participare și de execuție în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică,garanțiilor asiguraților, garantării depozitelor bancare …

Citește mai mult

Dreptul fiscal

Frame LeftDreptul fiscal ridică, din cauza practicilor autorităților publice, numeroase probleme în România. Dezvoltăm soluții legale de contracarare a practicilor abuzive în materie, colaborând, în acest sens, cu consultanți fiscali și experți contabili.
Regimurile și procedurile vamale sunt domenii abordate cu predilecție de societatea noastră. Regimurile de tranzit vamal sunt interpretate, în multe situații, dincolo de litera și spiritul regulilor care le guvernează.

Citește mai mult