Inovăm și dezvoltăm consultanța și asistența juridică în marea ramură a dreptului afacerilor. Un domeniu compozit și complex, dreptul afacerilor solicită practicienilor săi o abordare multidisciplinară și o viziune integratoare. În acest scop, colaborăm strâns cu practicieni și teoreticieni ai altor discipline care concură la aplicarea ansamblului regulilor juridice în afaceri. Soluțiile noastre legale sunt întotdeauna menite să asigure clienților optimizarea cadrului în care își desfășoară activitatea, cu un accent deosebit pe prevenirea situațiilor litigioase și pe combaterea abuzurilor administrației publice.
Astfel, asigurăm profesioniștilor (comercianți, întreprinzători, operatorii economici, societăți, precum și orice alte persoane autorizate să desfășoare activități economice) servicii juridice cu privire la:

• Activitatea economică care urmează a fi desfășurată
• Forma de exploatare a întreprinderii economice
• Atributele de identificare ale formei de exploatare a întreprinderii economice
• Alegerea celui mai adaptat regim fiscal aplicabil formei de exploatare a întreprinderii economice și activității economice propriu-zise
• Formalitățile de constituire și de înregistrare ale formei de exploatare a întreprinderii economice
• Autorizațiile tehnice de funcționare și autorizațiile în considerarea activității economice desfășurate
• Raporturile cu instituțiile de credit și furnizorii de utilități
• Organizarea și funcționarea, fuziunea și lichidarea formei de exploatare a întreprinderii economice
• Contabilitatea și obligațiile de raportare și de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor la bugetele fondurilor speciale
• Taxa pe valoarea adăugată
• Concurența loială
• Contractele pe care le încheie formele de exploatare a întreprinderii economice
• Proprietatea industrială
• Regimul vamal aplicabil formelor de exploatare a întreprinderilor economice
• Regimul valutar aplicabil formelor de exploatare a întreprinderilor economice
• Asigurările formelor de exploatare a întreprinderilor economice
• Obligațiile de mediu ale formelor de exploatare a întreprinderilor economice
• Formele de exploatare a întreprinderilor economice și raporturile de muncă
• Obligația formelor de exploatare a întreprinderilor economice de a proteja consumatorii
• Formele de exploatare a întreprinderilor economice și dreptul concurenței
• Formele de exploatare a întreprinderilor economice și transporturile
• Garanțiile
• Insolvența
• Dreptul penal economic
• Achizițiile publice
• Fondurile europene
• Obligațiile formelor de exploatare a întreprinderilor economice în sfera dreptului informației și al comunicării
• Internetul
• Raporturile formelor de exploatare a întreprinderilor economice cu autoritățile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale și locale
• Patronatele, sindicatele și organizațiile profesionale
• Comerțul internațional și raporturile de drept internațional privat
• Dreptul internațional al investițiilor
• Formele de exploatare a întreprinderilor economice și dreptul afacerilor în Uniunea Europeană
• Mijloacele legale pentru apărarea drepturilor și intereselor formelor de exploatare a întreprinderilor economice